Поточний номер

№ 1 (2024): Збірник наукових праць
					##issue.viewIssueIdentification##

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2024. – № 1. – 117 с. – ISSN 2078-6840.

Опубліковано: 2024-06-19

Автомобілебудування

Тракторобудування

Переглянути всі випуски