Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування

Видання присвячене висвітленню питань щодо конструювання, експериментального дослідження, математичного моделювання автомобілів, тракторів та військової техніки, їх вузлів, агрегатів, систем. Крім того, подаються розробки з питань експлуатації, довговічності, ремонту та вдосконалення їх конструкції. Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в галузі автомобілів та тракторів.

№ 2 (2020)

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування: зб. наук.
пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – № 2'2020. – 56 с. – ISSN
2078-6840.

Зміст

Тракторобудування

РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРООБЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА PDF
Vadym Samorodov, Evhenyi Pelypenko 3-10
АНАЛІЗ УНІВЕРСАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГІДРООБ'ЄМНИХ ПЕРЕДАЧ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СКЛАДІ БЕЗСТУПІНЧАСТИХ ГІДРООБ’ЄМНО-МЕХАНІЧНИХ ТРАНСМІСІЙ ДЛЯ РІЗНИХ РОБОЧИХ ОБ'ЄМІВ ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН АКСІАЛЬНОПОРШНЕВОГО ТИПУ PDF
Vadym Samorodov, Grigorii Avrunin, Dmitrii Harmash 11-18
РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОТРАКТОРІВ В УКРАЇНІ PDF
Vadim Samorodov, Volodymyr Krasnokutsky, Viacheslav Tkachov 19-23
РОЗРАХУНОК ОБ’ЄМНОГО ГІДРОПРИВОДУ РОБОЧИХ ОРГАНІВ НАВІСНОГО ТА ПРИЧІПНОГО ОБЛАДНАННЯ В СКЛАДІ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТУ PDF
Vladimir Mandryka, Vladimir Krasnokutskiy, Dmitry Vilnyi 24-30
МОДЕЛЮВАННЯ ОБ'ЄМНОГО ГИДРОПРИВОДА В ТРАНСМІСІЯХ ТРАКТОРІВ І САМОХІДНИХ МАШИН PDF
Volodymyr Mandryka, Volodymyr Krasnokutskyi, Alexander Ostroverkh, Sergei Kovalevskyi 31-38

Автомобілебудування

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ КОРЕКЦІЇ ШВИДКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАЛИВНИХ НАСОСІВ ЗА РАХУНОК ДРОСЕЛЮВАННЯ НА ВСМОКТУВАННІ PDF
Anatoliy Borisenko, Nikolay Sergienko, Oleg Agapov, Nikolay Medvedev 39-43
МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБ В МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСАХ НА БАЗІ АВТОМОБІЛЬНО-ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Andrey kozhushko, Tetiana Kruikova 44-50