ОЦІНКА ВІБРОСТІЙКОСТІ МОТОРНО-ТРАНСМІСІЙНИХ УСТАНОВОК АВТОМОБІЛЯ З ДВОМА ДВИГУНАМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-6840.2024.1.10

Ключові слова:

двигун внутрішнього згорання, моторно-трансмісійна установка, цикловий пружний ККД, автомобіль, вібростійкість, маса, коливальна система

Анотація

Проведено аналіз досліджень щодо підвищення енергоефективності автомобілів з двома незалежними моторно-трансмісійними установками шляхом узгодження параметрів трансмісії та режимів роботи двигунів. При використанні двох однакових моторно-трансмісійних установок, кожна з яких керує колесами одного борту машини, проблеми вирівнювання ККД немає, оскільки обидва двигуни працюють в однаковому режимі. Також немає проблеми з визначенням частини маси, приведеної до колінчастого валу одного двигуна, оскільки наведена маса ділиться навпіл між обома двигунами. Проблема виникає при встановленні на автомобіль двох двигунів зі своїми трансмісіями, що керують різними групами мостів машини. Для досягнення поставленої мети визначено розподіл маси автомобіля, що поступово рухається, між двома паралельно встановленими коливальними системами та цикловий пружний ККД моторно-трансмісійної установки автомобіля з двома паралельно встановленими ДВЗ, що керують різними групами мостів. В результаті проведеного дослідження визначено умову отримання максимального значення пружно-динамічного циклового ККД моторно-трансмісійної установки з двома двигунами, які встановлено паралельно. Ця умова виконується за рахунок рівності пружно-динамічних ККД моторно-трансмісійних установок першого і другого двигунів

Посилання

Подригало Н.М. Концепція забезпечення ефективності та контролю функціональної стабільності моторно-трансмісійних установок транспортно-тягових засобів: автореферат дис. на отримання наукового ступеня доктор технічних наук : 05.22.20 / Н.М. Пдригало. - Харків, 2016. 36 с.

Podrigalo, M., Kholodov, M., Baitsur, M., Podrigalo, N., Koryak, A. et al., “Methods of Evaluating the Efficiency and Vibration Stability of Vehicles with Internal Combustion Engine,” SAE Technical Paper 2021-01-1025, 2021, doi: 10.4271/2021-01-1025.

Артьомов М.П. Динамічна стабільність мобільних сільськогосподарських агрегатів 6 автореферат дис. На здобуття наукового ступеня доктор технічних наук 6 05.05.11/М.П. Артьомов. - Харків, 2014. 41 с.

Reza N. Jazar. Vehicle Dynamics: Theory and Applications. Springer, 2008. 1022 p.

Тарасов Ю.В. Наукові основи забезпечення технічного рівня автотранспортних засобів при проектуванні та модернізації: автореферат дис. на отримання наукового ступеня доктора технічних наук / Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Харків, 2020. 40 с.

Gaberson H.A. Rotating machinery energy loss due to misalignment. Energy Conversion Engineering Conference, 11-16 Aug 1986. IECEC 96 Proceedings of the 31 st Intersociety. Volume3. pages 1809-1812.

Подригало М.А., Кайдалов Р.О., Жовтоног О.М. Оцінка динамічних властивостей й енергетичної економічності автомобілів з безступінчастою автомобільною трансмісією. Наукові нотатки. Луцьк ЛНТУ, 2017. Випуск 54. с. 152-160.

Подригало М.А., Коряк О.О. Динаміка автомобіля з автоматичною безступінчастою коробкою передач. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Збірник наукових праць. Випуск 20. Харків: видавництво ХНАДУ, 2020. с. 73-79.

Мороз В.В. Вибір доцільного тиску двигуна для вантажного автомобіля з урахуванням умов експлуатації: автореферат дис. на отримання наукового ступеня кандидат технічних наук: спец. 05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту. Київ, 2005. 20 с.

Файст В.Л. Удосконалення вимог до динамічних властивостей легкових автомобілів: автореферат дис. на отримання наукового ступеня кандидат технічних наук: спец. 05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту. Харків, 2012. 20 с.

Бумага О.Д. Покращення показників техніко-експлуатаційних властивостей міських газобалонних автобусів: автореферат дис. на отримання наукового ступеня кандидат технічних наук: спец. 05.22.02 Автомобілі та трактори. Київ, 2005. 20 с.

Кайдалов Р.О. наукові основи створення автомобілів з комбінованою енергетичною установкою: автореферат дис. на отримання наукового ступеня доктора технічних наук: спец. 05.22.02 Автомобілі та трактори. Харків, 2018. 40 с.

Подригало М.А., Абрамов Д.В., Дубінін Е.О., Тарасов Ю.В., Шеін В.С. Оцінка пристосованості легкових автомобілів за аеродинамічними характеристиками до підвищення потужності двигунів при модернізації. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. Науковий журнал. 2021. №24. с. 8-16.

Криворот А.І. Поліпшення тягово-швидкісних властивостей і паливної економічності транспортних засобів, що працюють на газогенераторному паливі: автореферат дис. на отримання наукового ступеня кандидат технічних наук: спец. 05.22.02 Автомобілі та трактори. Київ, 2020. 20 с.

Сергієнко А.Н. Раціональне використання енергії автомобіля з гібридною силовою установкою та електроамортизаторами: автореферат дис. на отримання наукового ступеня кандидат технічних наук: спец. 05.22.02 Автомобілі та трактори. Харків, 2014. 21 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-19

Номер

Розділ

Автомобілебудування