РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ БЕЗСТУПІНЧАСТОЇ ТРАНСМІСІЇ ЗА КРИТЕРІЄМ ПРОДУКТИВНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-6840.2024.1.13

Ключові слова:

колісний трактор, безступінчаста трансмісія, модернізація, схемне рішення, потоки потужності, продуктивність

Анотація

Дана стаття має за мету надати рекомендації щодо підвищення продуктивності двопотокової безступінчастої трансмісії за рахунок структурного аналізу роботи гідравлічної та механічної гілок трансмісії. При вирішенні поставленої мети використовувалась методика, яка дозволила проаналізувати структурні зміни величин редукторів, які розміщенні в гідравлічній та механічній гілках трансмісії, що впливає на стартову та максимальну швидкість. Результатом є надання науково-обґрунтованих рекомендацій впливу потоків потужності в гідравлічній та механічній гілках трансмісії на її продуктивність. Практична значимість роботи полягає у технічно-обґрунтованому виборі схемного рішення при розміщенні передаточних відношень в гілках трансмісії з подальшим впливом на зміну стартової та максимальної швидкості.

Посилання

Кожушко А. П. Аналіз розвитку трансмісійних установок сучасних колісних тракторів / А. П. Кожушко, В. Д. Даниленко, С. Г. Селевич // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Автомобіле- та тракторобудування : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – № 2. – С. 118-131.

Самородов В.Б. Розподіл потоків потужності у гідрооб’ємно-механічних трансмісіях, що працюють за схемою «диференціал на вході» / В.Б. Самородов, А.І. Бондаренко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування. – 2012. – № 60 (966). – С. 31 – 41.

Самородов В.Б. Вплив об’єму гідромотора на параметри гідрооб’ємно-механічних трансмісій (схема «диференціал на вході») / В.Б. Самородов, А.І. Бондаренко // Східно-Європейський журнал передових технологій. Серія: Прикладна механіка. – 2013. – № 2/7 (62). – С. 7 – 11.

Самородов В.Б. Вплив об’єму гідромотора на основні параметри гідрооб’ємно-механічних трансмісій, що працюють за схемою «диференціал на виході» / В.Б. Самородов, А.І. Бондаренко // Східно-Європейський журнал передових технологій. Серія: Прикладна механіка. – 2012. – № 6/7 (60). – С. 20 – 25.

Самородов В.Б. Особливості розподілу потоків потужності у безступінчастих гідрооб’ємно-механічних трансмісіях / В.Б. Самородов, А.І. Бондаренко // Вісник ХНАДУ. – 2013. – № 63. – С. 7 – 17.

Li Q., Zhou X., Wang S., Liang J. Power split transmission with continuously variable planetary ratio. Mech. Mach. Theory, 2019. – Vol. 140. – pp. 765–780.

Xue L., Jiang H., Zhao Y., Wang J., Wang G., Xiao M. Fault diagnosis of wet clutch control system of tractor hydrostatic power split continuously variable transmission. Computers and Electronics in Agriculture, 2022. – Vol. 194. 106778, https://doi.org/10.1016/j.compag.2022.106778.

Wu W., Luo J., Wei C., Liu H., and Yuan S. Design and control of a hydro-mechanical transmission for all-terrain vehicle, Mechanism Mach. Theory, 2020. – vol. 154 (104052).

Renius, K.T. Fundamentals of Tractor Design; Springer Nature: Cham, Switzerland, 2020.

Мітцель М.О. Вплив особливих зон роботи гідропередачі на техніко-економічні показники колісних тракторів з безступінчастими гідрооб'ємно-механічними трансмісіями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.02 / М. О. Мітцель; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 21 c.

Samorodov, V. Experimental confirmation of the rational change parameter of the hydraulic transmission during acceleration and braking of the hydrostatic transmissions / V. Samorodov, A. Kozhushko, N. Mittsel, E. Pelipenko, M. Burlyga // International Collection of scientific proceedings. – 2017. – Vol. 7 (25). – P. 9–24.

Шевцов В. М. Аналіз теплового стану складових гідравлічних систем в складі трансмісій самохідних машин / В. М. Шевцов, К. С. Рєзва // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Автомобіле- та тракторобудування : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – № 1. – С. 53-60. https://doi.org/10.20998/2078-6840.2022.1.07

Кожушко А. П. Теоретичне дослідження безступінчастої трансмісії автомобіля КрАЗ-63221-02 для ремонту нафтогазових свердловин / А. П. Кожушко, О. О. Островерх, В. М. Шевцов // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 6 (1228). – С. 45-51.

Samorodov V. Analysis of the development modern transmission wheeled tractors / V. Samorodov, E. Pelipenko // International Collection of scientific proceedings. – Warszawa: Consilium Sp. z o.o. – 2016. – Vol. 6 (13). – P. 49 – 57.

Самородов В.Б. Перспективні трансмісії колісних тракторів / В.Б. Самородов, А.І. Бондаренко, А.П. Кожушко, Є.С. Пелипенко, М.О. Мітцель // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Автомобіле- та тракторобудування». – 2014. – № 10 (1053). – С. 3 – 10.

Самородов В. Б. Обґрунтування збіжності рекурентних процедур при визначенні параметрів гідрооб'ємних передач при роботі у складі гідрообємно-механічних трансмісій / В. Б. Самородов, В. В. Єпіфанов, Г. Г. Гриненко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Автомобіле- та тракторобудування. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 13 (1235). – С. 3-13.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-19

Номер

Розділ

Тракторобудування