ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ, ЩО ВИТРАЧАЄТЬСЯ НА НАСОСНІ ХОДИ У ВІДКЛЮЧЕНОМУ ЦИЛІНДРІ АВТОТРАКТОРНОГО ДВИГУНА КОЛІСНОЇ МАШИНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-6840.2024.1.12

Ключові слова:

потужність, автотракторний двигун, відключення подачі палива, відключений циліндр, насосні втрати, політропний процес стиснення

Анотація

В роботі запропоновано визначення значення потужності, що витрачається на насосні ходи у відключеному циліндрі та визначено, що при відключенні циліндрів при незмінному положенні органів управління двигуна індикаторний тиск з відключеними циліндрами буде дорівнювати частині індикаторного тиску стандартного автотракторного двигуна.

Визначена індикаторна потужність двигуна при вимкненій подачі палива до одного циліндра. Визначена робота на переміщення деталей у відключених циліндрах при подвійному ході всмоктування та нагнітання паливної суміші

Посилання

Vinoth B. , Univ A. Technology for Cylinder Deactivation // Society of Automobile Engineers (SAE). College of Engineering, Guindy, Anna University, 2005. Technical paper number: 2005-01-0077. P. 6.

Cylinder cutout with sequential turbocharging gives 50 percent power increase // II Modern power system. 1982., No. 3 Vol. 11. P. 40-43.

Leone T. G., Pozar M. Fuel economy benefit of cylinder deactivation - sensitivity to vehicle application and operating constraints // II SAE paper / Ford Motor Co. SAE International Fall Fuels & Lubricants Meeting & Exhibition, 2001., No. 3591 Vol. 01. P. 8.

Куций П. В. Поліпшення експлуатаційних показників транспортних засобів в неусталених режимах оптимізацією способу регулювання дизелів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.22.20 : захист 06.11.2015 / наук. кер. А. Г. Говорун. Київ: НТУ, 2015. 206 с.

Молодан А. О. Наукові основи забезпечення надійності і функціональної стабільності колісних машин в режимі відключення частини циліндрів : дис. на здобуття наук. ступеня д-р техн. наук : 05.22.20 : захист 12.05.2021 / наук. кер. О.С. Полянський. Харків: ХНАДУ, 2021. 387 с.

New Methods and Systems for Monitoring the Functional Stability Parameters of Wheel Machines Power Units / Podrigalo M. et al. // SAE Technical Paper 2020-01-2014 / Society of Automotive Engineers (SAE). Krakow, Poland, 2020., No. 2014 Vol. 01758236. P. 10.

Polyanskii A. , Molodan A. , Potapov M. Influence on the engine power and flow fuelof the wheel car of the cylinder parts disconnection // XXV научно-техническа конференция с международно участие, Сборник доклади / Технически університет, 2019, 16-18 Май. Варна, 2019., No. 26 Vol. 1. P. 160-165.

Молодан А. О. Визначення потужності та роботи двигуна в процесі розгону колісної машини // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (технічні науки) / ХНТУСГ імені Петра Василенка. Харків, 2019., вип. 201. С. 202-208.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-19

Номер

Розділ

Тракторобудування