Редакційний штат

Редакційна колегія
Головний редактор:

Самородов В. Б., д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Україна

Заст. головного редактора:

Бондаренко А.І., д-р техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Україна

Члени редколегії:

Пітер Требуна, д-р філ. наук, проф., Технічний університет у Кошице, Словаччина
Мілан Едл, к.т.н., доц., Університет Західної Богемії, Чеська Республіка
Волонцевич Д. О., д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Україна
Шуляк М. Л., д-р техн. наук, доц., Харківський національний технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка, Україна
Клец Д. М., д-р техн. наук, проф., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна

Відповідальний секретар:

Селевич С. Г., к.т.н., доц., НТУ «ХПІ», Україна