Редакційний штат

Редакційна колегія
Головний редактор:

Ребров О. Ю., д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Україна

Заст. головного редактора:

Кожушко А.П., д-р техн. наук, доц., НТУ «ХПІ», Україна

Члени редколегії:

Пітер Требуна,  д-р філ. наук, проф., Технічний університет у Кошице, Словаччина

Мілан Едл, к.т.н., доц., Університет Західної Богемії, Чеська Республіка

Волонцевич Д. О.,  д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Україна

Шуляк  М. Л., д-р техн. наук, доц., СНАУ, Україна

Клец Д. М., д-р техн. наук, проф., ХНАДУ, Україна

Зубко В.М., д.т.н., доцент СНАУ, Україна

Єпіфанов В.В., к.т.н., доцент, директор ННІ МІТ НТУ «ХПІ», Україна

Калінін Є. І., д.т.н. проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

Клименко В. І. д.т.н., проф. ХНАДУ, Україна

Відповідальний секретар:

Шевцов В. М., к.т.н., доц., НТУ «ХПІ», Україна