ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ШВИДКІСНОГО РЕЖИМУ РУХУ ДОРОГОЮ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ДЛЯ ЛЕГКОВИХ ТА ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-6840.2024.1.07

Ключові слова:

автомобіль, паливна економічність, нормування витрати палива, технічні характеристики, імітаційне моделювання, статистичний аналіз, умови експлуатації

Анотація

Розглянуто рух автомобіля на ділянки дороги, де він розганяється, рухається з максимально дозволеною швидкістю та зупиняється, а середня технічна швидкість буде залежить від відстані такої ділянки дороги. Складено модель та проведено імітаційне моделювання для легкових та вантажних автомобілів з обмеженням максимальної швидкості. Отримано результати найбільш ймовірної зміни середньої технічної швидкості автомобіля від довжини ділянки дороги, де автомобіль послідовно прискорюється, рухається з постійною швидкістю і сповільнюється до зупинки. Наведені графіки зміни швидкості легкових та вантажних автомобілів від довжини ділянки дороги у межах та за межею міста. На прикладі двох автомобілів бензинового легкового та дизельного вантажного були отримані результати зміни витрати палива від відстані між зупинками на ділянки дороги. Сформульовано висновки та зазначено шляхи подальших досліджень, спрямованих на вдосконалення методики нормування витрати палива в нашій країні.

Посилання

Волков В.П., Теорія руху автомобіля : підручник / В.П. Волков, Г.Б. Вільський. – Суми: Університетська книга, 2015. – 320 с.

Сохацький А. В. Динаміка автомобільних та інших транспортних засобів. Ч. 1. Тягово-швидкісні властивості автотранспортних засобів. Паливна економічність : навч. посібник / А. В. Сохацький, О. В. Трофімов, О. Д. Фірсов. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – 56 с.

Rujie Yu. Gap between on-road and official fuel efficiency of passenger vehicles in China / Rujie Yu, Huanhuan Ren, Yong Liu, Biying Yu. // Energy Policy. – Vol. 152. – 2021. – DOI: 10.1016/j.enpol.2021.112236.

Наказ Міністерство транспорту України від 10.02.1998 № 43. Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0043361-98#Text (дата звернення: 15.04.2024).

Клименко О.А. Методичні рекомендації з нормування витрат палива, електричної енергії, мастильних, інших експлуатаційних матеріалів автомобілями та технікою / О.А. Клименко, В.С. Устименко, О.В. Бондар та інші. – Київ: ДП «Державтотранс НДІпроект», 2023. – 52 с.

Говорущенко Н.Я. Системотехника автомобильного транспорта (расчетные методы исследований). - Харьков: Изд-во ХНАДУ, 2011. – 323 с.

Сахно В.П. Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів. В 3 ч. Ч 1. Динамічність та паливна економічність автотранспортних засобів : [навчальний посібник] / В.П. Сахно, А.В. Костенко, М.І. Загороднов та ін. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке віділення), 2014. – 444 с.

Шаша І.К. Удосконалення методу нормування витрат пального автобронетанкової техніки Національної гвардії України / І.К. Шаша, М.А. Стрельбицкий. // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – 2020. – Т. 1. – №. 35. – С. 5-12. – DOI: 10.33405/2409-7470/2020/1/35/207351.

Кривошапов С.И. Определение нормы расхода топлива грузовых автомобилей статистическим методом. // Вісник ХНТУСГ. – Вип. 184. – 2017. – С. 143-149.

Грубель М.Г. Диференційоване нормування лінійних витрат палива автобусів і вантажівок за різних умов руху / М.Г. Грубель, М.Ф. Боднар, Ю.Л. Крайник, А.М. Терещенко // Науково-виробничий журнал. - № 6 (236). – 2013. – С. 16-21.

Грубель М. Г. Оцінка тягово-швидкісних характеристик військової автомобільної техніки за умов руху бездоріжжям методами імітаційного моделювання / М.Г. Грубель, Л.В. Крайник, М.Ф.Боднар. // Озброєння та військова техніка. – 2019. – Т. 23. – №. 3. – С. 46-52.

Свостин-Косяк Д.А. Нормирование расхода топлива для городских автобусов c дизельным двигателем / Д.А. Свостин-Косяк, В.П. Сахно. // Вестник Национального транспортного университета. Серия "Технические науки". Научно-технический сборник. – К.: НТУ, 2017. – Вып. 3 (39).

Кривошапов С.І. Використання методу Монте-Карло для визначення середньої технічної швидкості під час руху автомобіля на прямій ділянки дороги / Кривошапов С.І. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «Інтелектуальні технології управління транспортними процесами», 17–18 листопада 2020 р. – Харків, ХНАДУ, 2020. – C. 135-137.

Hanzl J. Research on the Effect of Road Height Profile on Fuel Consumption during Vehicle Acceleration / Hanzl J., Peˇcman J., Bartuška L., Stopka O., Šarkan B. // Technologies. – 2022. – Vol. 10(6). – 128. – DOI: 10.3390/technologies10060128.

Постанова Кабінетна Міністрів Україні № 1306 від 10 жовт. 2001 р. Про Правила дорожнього руху. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-п#Text (дата звернення: 15.04.2024).

Zhang Z. Understanding freight drivers' behavior and the impact on vehicles' fuel consumption and CO2e emissions. / Zhang Z., Demir E., Mason R. et al. // Operational Research : An International Journal - Vol. 23, Article num. 59. – 2023. – DOI: 10.1007/s12351-023-00798-2.

Кривошапов С.І. Оцінка витрати палива автомобілів за питомими значеннями витрати палива та ефективної потужності / С.І. Кривошапов, О.І. Назаров, М.Є. Сергієнко. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування. – 2022. – № 2'2022. – C.85-91.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-19

Номер

Розділ

Автомобілебудування