Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

Керівництво для авторів

Журнал "Автомобіле- та тракторобудування" видається 2 рази на рік. Відповідальність за своєчасний випуск тематичного випуску згідно річному плану несе головний редактор.

Опублікування статей у журналі здійснюється шляхом подання матеріалів у редколегію українською, російською або англійською мовою.
ДО РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ ПОДАЮТЬСЯ
- Заяву з підписами ВСІХ авторів.
- Текст статті на аркушах формату А4 обсягом не менше 4 сторінок, включаючи 3 анотації, підписаний всіма авторами – 2 примірники.
- Акт експертизи про можливість опублікування матеріалів у відкритому друку.
- Рецензія, що підписана доктором або кандидатом наук (не нижче наукового ступеня та вченого звання авторів) з обов’язковим відображенням умов п. 3 постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1.
- Електронну версію статті на лазерному диску, USB-накопичувачі або іншому електронному носії інформації; Файл іменувати записаним латиницею прізвищем першого співавтора (з можливим номером статті, якщо їх декілька), після якого через пробіл указується кількість сторінок у статті (наприклад, “Kovalenko 6.doc”, “Vakulenko1 7.docx”, “Vakulenko2 7.docx”).

Головний редактор сумісно з відповідальним секретарем організовують розглядання статей і їх рецензування.

Автомобілебудування

Статті у галузі автомобілебудування

Тракторобудування

Статті у галузі тракторобудування

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.