№ 2 (2023): Збірник наукових праць

					##issue.viewIssueIdentification##

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Автомобіле- та
тракторобудування, Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Automobile
and Tractor Construction: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків :
НТУ «ХПІ», 2023. – № 2'2023. – 73 с. – ISSN 2078-6840.

Опубліковано: 2023-12-31

Тракторобудування