ПОВНОПРИВІДНІ ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-6840.2023.2.02

Ключові слова:

автомобіль повнопривідний, функціональна стабільність, стійкість руху, керованість, динамічна стабільність, роботоздатність, функціональна стійкість

Анотація

В статті обґрунтована актуальність для України забезпечення функціональної стабільності повнопривідних
вантажних автомобілів. Сформульовані методичні основи рішення нових проблем їх використання при змінних
параметрах стану та умов роботи. В Україні, як загалом і у світі, стала очевидною тенденція переходу і зростання
питомої частки у загальному автопарку повнопривідних вантажних автомобілів для комунальної, будівельної,
військової та інших сфер. Дані автомобілі експлуатуються в основному на ґрунтових дорогах у важких
кліматичних умовах за відсутності стаціонарних баз технічного обслуговування і ремонту. Для цих автомобілів
необхідно виконання теоретичних досліджень та практичних рекомендацій у напрямку забезпечення їх
функціональної стабільності. Нові проблеми повнопривідних вантажних автомобілів, що необхідно вирішити:
розроблення алгоритму функціональної стабільності; підвищення стійкості, керованості і маневреності;
динамічна стабілізація, що базується на аналізі прискорення їх руху; обґрунтування методу оцінювання
роботоздатності за змінних параметрів стану; розроблення методології оцінки функціональної точності.

Посилання

Автомобіль вантажний. Сучасні конструкції / А.Т. Лебедєв, В.Д. Мигаль, І.О. Шевченко, М.Л. Шуляк; за ред. проф. А.Т. Лебедєва. Харків: ТОВ «Планета-Прінт», 2021. 369 с.

Краснокутський В.М., Самородов В.Б., Селевич С.Г. Спеціалізований рухомий склад на автомобільному транспорті. Харків : Друкарня Мадрид, 2020. 240 с.

Зінько Р.В., Крайник Л.В., Горбай О.З., Основи конструктивного синтезу та динаміка спеціальних автомобілів і технологічних машин: монографія. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2019. 256 с.

Барабаш О.В., Кравченко Ю.В. Функціональна стійкість – властивість складних технічний систем. Зб. наук. прац. НАОУ. Бюл. № 40. К.: НАОУ, 2002. С. 225-229.

Александров Є.Є., Козлов Є.П., Кузнецов Б.І. Автоматичне керування рухомими обєктами і технологічними процесами: Підручник у 3-х томах. Т.1. За ред. проф. Є.Є. Александрова. Харків: НТУ «ХПІ», 2022. 490 с.

Лебедєв А.Т., Шуляк М.Л. Оцінка функціональної точності тракторів на транспортних роботах. Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Харків: ХНТУСГ, 2017. Вип. 180. С. 206-212.

Islam, M. M., He, Y., Zhu, S. and Wang, Q. (2015). A comparative study of multi-trailer articulated heavy-vehicle models. Proc. Institution of Mechanical Engineers, Part D: J. Automobile Engineering 229,9, Р. 1200-1228.

Кузьо І.В., Зінько Р.В., Аналіз напрямків дослідження зчіпних пристроїв розчленованих транспортних засобів. Вісник СевНТУ. Серія «Машиноприладобудування та транспорт». 2021. Вип. 134. С. 238-241.

Karogal I., Ayalew B. Independent torque distribution strategies for vehicle stability control. SAE Technical Paper, 2009, no. 2009-01-0456. DOI: 10.4271/2009-01-0456 URL: https://www.sae.org/publications/technical-papers/content/2009-01-0456/.

Лебедєв А.Т., Лебедєв С.А., Коробко А.І. Кваліметрія та метрологічне забезпечення випробувань тракторів. Під ред. А.Т. Лебедєва. Харків : Вид-во «Міськдрук», 2018. 394 с.

Подригало М.А., Коробко А.І., Клец Д.М., Мостова А.М. Удосконалення методу визначення сили опору руху автомобіля. Механіка та машинобудування. Науково-технічний журнал. 2011. № 1. С. 123-128.

Коробко А. І. Удосконалення методів та метрологічного забезпечення проведення динамічних випробувань автомобілів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення». Харків, 2013. 20 с.

Артьомов М.П., Подригало М.А., Клец Д.М., Коробко А.І. Визначення необхідної кількості акселерометрів і місця їх установки при динамічних випробуваннях мобільних машин. Механіка і машинобудування: Вісник НТУ «ХПІ», 2012. С. 127-135.

Лебедєв А.Т., Артьомов М.П. Динамічний метод оцінки працездатності тракторного агрегату. Механізація сільськогосподарского виробництва: Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Харків. Вип. 135. 2013. С. 129-140.

ДСТУ 2860-94. Надійність техніки. Терміни та визначення. [Чинний від 1996-01-01]. Київ: Держстандарт України, 1994. 36 с. (Національний стандарт України).

Мигаль В.Д. Лебедєв А.Т., Шуляк М.Л. Теорія технічної експлуатації автомобіля: підручник. Х.: ХНТУСГ; Майдан, 2019. 276 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-31

Номер

Розділ

Автомобілебудування