МОДЕЛЮВАННЯ РЕСУРСУ ГАЛЬМІВНИХ МЕХАНІЗМІВ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ ЗА ВІДНОСНИМ ЗНОСОМ ЇХ ФРИКЦІЙНИХ ПОВЕРХОНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-6840.2023.2.04

Ключові слова:

автомобіль, гальмівний механізм, поверхня тертя, знос

Анотація

В роботі розглядається процес зношування фрикційних поверхонь дискових гальм з урахуванням їх
конструктивних параметрів, коефіцієнта зносостійкості матеріалів, початкової швидкості гальмування
автомобіля, величини пробігу та його гальмівного шляху за цей період, за якими проводиться оцінка ресурсу
гальмівних механізмів.
Для цього використано системний підхід, раціональне поєднання експериментальних досліджень та аналізу
відомих теоретичних наукових результатів І.В. Крагельського з теорії тертя й зношування.
Відомо, що для оцінки ресурсу гальмівних механізмів автотранспорту важливо встановити величину
допустимого зношування поверхонь тертя, що утворюють фрикційний контакт.
Авторами встановлено закономірність зміни зносу поверхонь тертя дискових гальмівних механізмів від
радіуса тертя, кінематичного радіуса кочення колеса, величини приводного тиску і гальмівного шляху автомобіля.
Важливим для оцінки ресурсу гальмівних механізмів легкових автомобілів, що знаходяться в експлуатації, є
встановлення допустимого відносного зносу окремих деталей і спряжень гальмівних механізмів. Оскільки
найбільш відповідальна частина гальмівної системи автомобіля, якою є гальмівний механізм, працює в різних
умовах зношування, то встановлення відносного зносу спряжених деталей, що утворюють тертя, в залежності від
зміни його геометричних параметрів і режимів роботи під час експлуатації є актуальною задачею.
Надано прогнозну оцінку ресурсу гальмівних механізмів передньої та задньої осей легкових автомобілів, яку
пропонується проводити за показником відносного зносу поверхонь тертя. Показано на прикладі легкових
автомобілів Chevrolet Aveo, що відносний знос гальм передньої осі є максимальним та коливається в межах 22,5-
26,1%, тоді, як відносний знос гальм задньої осі становить 21,0–22,5%. Ресурс гальмівного диску більший за
ресурс фрикційної накладки у 4,44 рази, тоді, як для задньої осі цей показник становить 4,76.

Посилання

Nazarov A., ShpindaYe, Sergienko N., Pogorilyi I. Relative increase of the resource of disc brakes of motor vehicles. Матеріали ХХVI міжнародної науково-технічної конференциї «Транспорт, екологія – стійкий розвиток», (8-10 жовтня 2020 г.), Варна. – С. 91- 99.

Назаров О.І. Оцінка зносостійкості фрикційних поверхонь дискових гальм легкових автомобілів: зб. наук. праць / О.І. Назаров, С.І. Кривошапов, В.А. Цибульський, М.Є. Сергієнко. – Вісник НТУ «ХПІ». Серія Автомобіле та тракторобудування. №2. – 2021. – C. 34-42.

Sergienko N., Medvediev N., Grabovskiy A., Sergienko A., Pavlova N., Basova Ye., Gubskyi S. Load and wear of the open hinge of the tractor caterpillar drive // International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics, 2022, Issue 12, рр.12-20. dx.doi.org/10./ijomam/issue12.2.

Кондрашов С.И., Сергиенко Н.Е., Маренич А.Н., Павлова Н.Н. Взаимодействие систем оценки состояния водителя и экстренного торможения автомобиля // Вестник ХНАДУ и Северо-Восточного научного центра Транспортной академии Украины. Сборник научных трудов. – Харьков, ХНАДУ. – 2016. – Вып. 75. – С. 63-67.

Назаров О.І., Назаров І.О., Волощук В.В., Сергієнко М.Є. Оценка энергонагруженности тормозних механизмов легкового автомобиля // Вестник НТУ „ХПИ”. Сборник научных трудов. Тематический выпуск „Автомобиле- и тракторостроение”. – Харьков: НТУ „ХПИ”. – 2012. – №60(966). – С.112-119.

Назаров О.І., Кривошапов С.І., Сергієнко М.Є. Оцінка відносного зносу фрикційних поверхонь дискових гальмівних механізмів легкових автомобілів // Вістник НТУ „ХПІ”. Зб. н. праць. Серія: Автомобіле- і тракторобудування. – 2022. – №1. – С. 26-34. DOI: 10.20998/2078-6840.2022.1.04.

Назаров О.І., Кривошапов С.І., Сергієнко М.Є. Залежність зносу дискових гальм від величини гальмівного шляху легкових автомобілів // Науковий журнал Луцького національного технічного університету. Серія: Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. – Луцьк: ЛНТУ, 2022. - Т.2 №19(2022). – С.131-140. DOI: 10.36910/automash.v2i19.911.

Подригало М.А., Назаров А.И., Назаров И. А., Сергиенко Н.Е. Оценка функциональной способности регуляторов тормозных сил с «восходящей» характеристикой в стендовых условиях // Вестник НТУ „ХПИ”. Сборник научных трудов. Тематический выпуск „Автомобиле- и тракторостроение”. – Харьков: НТУ „ХПИ”. – 2012. – №60(966). – С.112-119.

Назаров И.А., Сергиенко Н.Е. Усовершенствование методики оценки тормозных свойств легковых автомобилей // Вісник НТУ „ХПІ”. Зб. н. праць. Серія: Транспортне машинобудування. – 2017. – №14 (1236). – С. 41-50.

Banik, I., Nandi, A.K. and Mondal, B. (2023), "Finding a generic fixed brake force distribution through optimizing hydraulic brake system parameters to prevent wheel lock", World Journal of Engineering, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/WJE-04-2023-0106.

Н. Ярещенко, «Довгострокове прогнозування швидкостей руху на автомобільних дорогах»: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. техн. наук: спец. 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми», Харків. нац. техн. ун-т, Харків, 1999.

Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів категорій M, N, і O стосовно гальмування (Правила ЕЭК ООН N 13-09:2000, ІDT): ДСТУ UN/ECER 13-09-2002. [Чинний від 01.07.2005]. Офіц. вид. (Державний стандарт України).

Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання (БЗ №11-12-2010/436): ДСТУ 3649: 2010. – Офіц. вид. – [Чинний від 28.11.2010]. – К.: Держспоживстандарт України, 2011. – 26 с. – (Національний стандарт України).

Конструктивна зносостійкість вузлів тертя гідромашин. – Ч. 2. – Методологія моделювання межового змащування в гідромашинах: Монографія /В.А. Войтов. – Харків: Центр Леся Курбаса, 1997. – 152 с.

Потенційна можливість реалізації прирощення вповільнення легковими автомобілями під час екстреного гальмування в різних експлуатаційних умовах / Назаров О.І., Шпінда Є.М. // Наукові нотатки: [міжвуз. зб. наук. праць]. – Луцьк, 2019. – №64. – C.81-86.

Shang M. Braking force dynamic coordinated control for hybrid electric vehicles / [M. Shang, L. Chu, J. Guo, Y. Fang, F. Zhou] // in Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Advanced Computer Control (ICACC '10). – Shenyang, China. – 2010. – vol. 4. – Pp. 411–416.

Nazarov A., Krivoshapov S., Misyura N., Belov V., Zuiev V., Nazarov I., Sergienko N. Investigation of the Rational Area of Friction Surfaces in Contact of Friction Linings for Disc Brakes of Passenger Cars, SAE Technical Paper 2021-01-1295, 2021, https://doi.org/10.4271/2021-01-1295.

Назаров О.І. Залежність зносу дискових гальм від величини гальмівного шляху легкових автомобілів: [збірник н. праць «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті»] / О.І. Назаров,

С.І. Кривошапов, М.Є. Сергієнко – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – СТМТ. – №2(19). – C. 131-140.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-31

Номер

Розділ

Автомобілебудування