ОБҐРУНТУВАННЯ ТАКТИКО-ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОДАТКОВОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ ПРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ АЕРОДРОМНОГО БАГАТОЦІЛЬОВОГО КОНДИЦІОНЕРА АМК-24/56-131

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-6840.2023.2.01

Ключові слова:

аеродромний багатоцільовий кондиціонер, енергетична установка, тактико-технічні характеристики, модернізація, забезпечення якості, багатокритеріальне оцінювання, визначення оптимального рішення

Анотація

В роботі розглянуті варіанти переобладнання аеродромного багатоцільового кондиціонера АМК-24/56,
змонтованого на шасі автомобіля ЗІЛ-131Н. Існуючі підходи з оцінювання якості заміни енергетичних установок
передбачають їх використання в якості основного силового агрегату, який забезпечує рух транспортного засобу.
Оскільки підлягала заміні додаткова енергетична установка аеродромного багатоцільового кондиціонера, яка не
застосовується для забезпечення руху автомобільного шасі, було запропоновано експертну методику
багатокритеріального оцінювання якості заміни силового агрегату на основі системного підходу та застосування
теорії нечітких множин. За результатами виконаного аналізу для модернізації АМК 24/56-131 було обрано двигун
Mercedes-Benz OM364.

Посилання

Rotshtein A., Katielnikov D. & Kashkanov A. A fuzzy cognitive approach to ranking of factors affecting the reliability of man-machine systems. Cybernetics and Systems Analysis. Vol. 55, No. 6, November, 2019. P. 958-966. https://doi.org/10.1007/s10559-019-00206-8.

Жданюк М.М., Чередник Ю.М., Макаров С.М., Мотяков Ю.М., Швець С.А. Системний підхід до розробки загальних вимог до засобів наземного обслуговування польотів. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Випуск №4/10, 2021. С. 45-55.

Демидов Б.А., Хмелевська А.А. Системно-концептуальна модель управління життєвим циклом зразка озброєння і військової техніки. Системи озброєння і військова техніка. Вип. №2, 2005. С. 47-53.

План дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016–2020 роках (дорожня карта оборонної реформи) [Електронний ресурс]. URL: http://www.mil.gov.ua/content/tenders/Plan_2208.pdf.

Дроздов С. Новітні технології для захисту повітряного простору. Тези доповідей XVI Міжнародної наукової конференції Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 15–16 квітня 2020 року. Х.: ХНУПС, 2020. С. 5-6.

Скворчевський А.Е. CALS-концепція логістичної підтримки життєвого циклу озброєння та військової техніки: національні аспекти впровадження. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Вип. № 1(34), 2019. С. 45-52.

Про схвалення Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 442-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

Про затвердження Інструкції з визначення річних норм витрат моторесурсів засобів аеродромно-технічного обслуговування літальних апаратів Збройних Сил України. Наказ Начальника ГШ – Головнокомандувача Збройних Сил України від 19.08.2013 р. № 179.

Звіт з НДР (заключний). Спеціальна тема. Шифр "Рухомість-М3" МОУ, ХНУПС. Х., держ. реєстр. № 0101U002285, Інв. № 4179/2 та №4180/2, 2017. 411 с.

Методичні рекомендації щодо встановлення та визначення норм напрацювання (строків служби) до ремонту автомобільної техніки та автомобільного майна. К.: Озброєння ЗС України, 2017. 30 с.

Про затвердження Інструкції з перевірки та оцінки стану озброєння та військової техніки у Збройних Силах України. Наказ МО України від 19.11.2009 р. № 581.

Краснокутський В.М., Кав’юк В.В., Вахнюк С.А. Аналіз шляхів підвищення технічних показників енергетичного силового агрегату блоку приводу контуру обладнання аеродромного багатоцільового кондиціонера АМК-24/56-131. Збірник тез доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності військових формувань та правоохоронних органів", 27 жовтня 2023 року. Х.: НА НГУ, 2023. С. 171-174.

Automotive Handbook. 11th Ed. Karlsruhe: Robert Bosch GmbH, 2022. 2048 p.

Сахно В. П., Поляков В. М., Мурований І. С., Шарай С. М. До вибору типу автомобіля-тягача для автопоїзда великої вантажопідйомності. Вісник машинобудування та транспорту. №10(2), 2019. С. 120-125. https://doi.org/10.31649/2413-4503-2019-10-2-120-125.

Cахно В.П., Ященко Д.М., Диких О.В., Стельмащук В.В., Онищук В.П. До вибору типу двигуна при модернізації БТР-70. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. №2(15), 2020. С. 134-146. https://doi.org/10.36910/automash.v2i15.401.

Гнатієнко Г. М., Снитюк В. Є. Експертні технології прийняття рішень: монографія. К.: ТОВ «Маклаут», 2008. 444 с.

Hoffmann A. G. Paradigms of Artificial Intelligence: a methodological and computational analysis. Singapore: Springer-Verlag, 1998. 234 p.

Шаповал М. І. Менеджмент якості: підручник. К. : Знання, 2003. 475 с.

Загальне управління якістю: підручник / О. В. Нанка, Р. В. Антощенков, В. М. Кісь, І. О. Листопад, Н. І. Моісєєва, І. В. Галич, А. О. Никифоров. Харків: ХНТУСГ, 2019 р. 205 с.

Уніфіковані газозарядні станції УГЗС.М для зарядки бортових систем літальних апаратів киснем, азотом або повітрям на шасі автомобіля КрАЗ. URL: https://melcom.all.biz/uk/unyfycyrovane-gazozaryadne-stanciyi-ugzsm-dlya-g321833.

Спеціальна тема (шифр «Модуль-В»): Звіт про НДР (заключний) / ХУ ПС; № ДР 0101U001263; Інв. № 3140/2. Х.: ХУ ПС, 2012. 190 с. ДСК.

Спеціальна тема (шифр «Маневреність»): Звіт про НДР / ХУ ПС; № 0101U001739; Інв. № 8608/2. – Х.: ХУ ПС, 2015. – 194 с. – ДСК.

NATO CALS Handbook. CiteSeerX. March 1, 2000. CiteSeerX 10.1.1.194.9777.

Харченко О.В., Пащенко С.В. Концептуальні засади подальшого розвитку авіації Збройних Сил України. Збірник наук. праць Державного науково-дослідного інституту авіації. К.: ДНДІА, 2020. № 16(23). С. 6-11.

Про схвалення Основних напрямів розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий період. Розпорядження КМУ від 14.06.2017 р. № 398р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/398-2017-%D1%80.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності державної підтримки у виконанні інноваційно-інвестиційного проекту «Розроблення та впровадження у виробництво малолітражного автомобільного дизеля потужністю 100-175 к.с. подвійного призначення (Слобожанський дизель)» : монографія; за ред. Ф.І. Абрамчука, О.В. Грицюка та І.А. Дмитрієва. Харків: ХНА-ДУ, 2012. 164 с.

Засоби транспортування озброєння і військової техніки. Конструкція. Двигуни внутрішнього згоряння: підручник для слухач., курсантів та студ. вищ. навч. закл. / Раковський Х.В., Рогозін І.В., Раковська Н.Х., Клец Д.М., Юхно В.А. Харків: ХНУПС, 2018. 372 с.

Автомобільні двигуни: Навчальний посібник / Зінько Р.В., Бучківський Б.Р., Зіркевич В.М., Андрієнко А.М. Львів: АСВ, 2011. 189 с.

Експлуатація автомобілів та засобів АТЗ польотів. О.М. Леоненко, В.В. Кав’юк, О.А. Бусилко: навч. посіб. Харків: ХУПС, 2015. 304 с.

Сучасне озброєння і військова техніка Збройних сил Російської Федерації. Довідник учасника ООС / [С.П. Корнійчук, О.В. Турінський, Г.В. Пєвцов, та ін.]; за заг. ред. С.П. Корнійчука. Харків: ДІСА ПЛЮС, 2020. 1220 с.

Торгівельний дім Автодвір. Переобладнання автомобілів ЗІЛ, ГАЗ і КАМАЗ двигунами ММЗ та ЯМЗ Україна. URL: http://avtodvor.com.ua/refit_KAMAZ.php.

Лідер-Агро. Переобладнання ЗІЛ ГАЗ ПАЗ на дизель Д245, Д240, МТЗ, OM366, MAN. URL: https://lider-agro.com.ua/ua/pereoborudovanie-zil-gaz-paz-na-dizel-d245-d240-mtz-om366-man.

VGAPtruck. Переобладнання ЗІЛ, ГАЗ, ПАЗ, МАЗ на дизель Mercedes, MAN. URL: https://vgap.com.ua/.

Алексієв В. О. Управління розвитком транспортних систем. Харків : ХНАДУ, 2008. 268 с.

Волков В. П., Мігаль В. Д. Технічна кібернетика транспорта: навч. посібник. Х.: ХНАДУ, 2007. 308 с.

Lotfi A Zadeh and Rafik A Aliev. Fuzzy Logic Theory and Applications. World Scientific Book, 2018. https://doi.org/10.1142/10936.

Кашканов А. А. Методика багатокритеріального оцінювання якості розслідування та проведення автотехнічних експертиз дорожньо-транспортних пригод. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Технічні науки. 2012. № 3(62). С.68-73.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-31

Номер

Розділ

Автомобілебудування