ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ТРАКТОРІВ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-6840.2023.2.07

Ключові слова:

трактор, енергетичні параметри, ґрунтообробна, витрати енергії, біопотенціал сільгоспкультур, перспективні агротехнології, енерготехнологічна адаптація

Анотація

В статті викладені проблеми енерготехнологічної адаптації тракторів загального призначення. Визначено,
що енерготехнологічна адаптація тракторів загального призначення оцінюється за ступенем зниження його
енерговитрат в агротехнологіях при реалізації біопотенціалу сільгоспкультур. Обґрунтовані тягово-енергетичні
режими роботи трактора для основних груп ґрунтообробки при нестабільному тяговому навантаженні. Доказано,
що реалізація тягово-енергетичних показників трактора ефективно при оцінці їх взаємозв’язку з біопотенціалом
оброблюваних сільгоспкультур. Теоретично обґрунтовані і практично реалізована методика забезпечення
відповідності енерговитрат тракторного агрегату і втрат енергії врожаю оброблюваних сільгоспкультур.
Запропонована методика оцінки біопотенціалу сортових можливостей основних сільгоспкультур, що базується на
оптимізації технологічного процесу , а також добрив з врахуванням метеорологічних факторів і природного
потенціалу ґрунту. Виконана експлуатаційно-технологічна оцінка енерготехнологічної адаптації тракторів
загального призначення при збиранні кукурудзи на зерно і ярової пшениці.

Посилання

Macmillan, R. H. The mechanics of tractor-implement performance: theory and worked examples: a textbook for students and engineers. The University of Melbourne, 2002., 166 p.

Надикто В., Кюрчев В. Нові елементи теорії тягової динаміки та експлуатації колісних тракторів. Техніка і технології АПК. 2021. № 4 (117). С. 21-26.

Лебедєв А. Сучасні проблеми теорії трактора. Техніка і технології АПК. 2021. № 1 (118). 20-25.

Лебедєв А., Лебедєв С. Технологічна адаптація тракторів загального призначення. Техніка і технології АПК. 2021. № 4 (121). С. 17-21.

Лебедєв С. Технічній рівень тракторів сільськогосподарського призначення на ринку України. Техніка і технології АПК. 2014. № 11 (52). С. 8-12.

Кваліметрія та метрологічне забезпечення випробувань тракторів (2018). Лебедєв А.Т., Лебедєв С.А., Коробко А.І. Під ред. А.Т. Лебедєва. Харків : Вид-во «Міськдрук». 394 с.

Біотехнологія: Підручник/В.Г. Герасименко, М.О. Герасименко, М.І. Цвіліховський та ін.; За заг.ред. В.Г. Герасименка. – К: Фірма «ІНКОС», 2006. – 647 с.

Довідка про результати державних випробувань сільськогосподарських культур на сортостанціях Харківської області за 2016 р. Харків: Інспектура держкомісії з Харківської області, 2017. 93 с.

Пастухов В.І. Якість механізованих технологічних операцій і біопотенціал польових культур: Наукові рекомендації працівникам механізованого рослинництва. Харків: Ранок, 2002. 124 с.

Ковтун Ю.І. Система якості «поле-машина» з основами агрокваліметрії: Наукові рекомендації для працівників механізованого рослинництва. Харків: ПНВП Промпроект, 2007. 140 с.

Журавлев С.Ю., Цугленок Н.В. Оценка влияния оптимальных показателей работы МТА на энергозатраты технологического процесса. Вестник КрасГАУ. 2010. № 10. С. 146-151.

Коробко А., Тетівник Г., Твердохліб С., Козлов Ю. Випробування жниварки Olimac, типу Drago, виробництва компанії Olimac s.r.l. (Італія). Техніка і технології АПК. 2021. №1 (118). С. 13-16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-31

Номер

Розділ

Тракторобудування