ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ АГРЕГАТУВАННЯ АГРОМАШИН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-6840.2021.2.05

Ключові слова:

енергетичний засіб, ходові системи, коефіцієнт опору перекочування, коефіцієнт зчеплення, коефіцієнт буксування

Анотація

В роботі вивчено та проаналізовано технологічні параметри сучасних ходових систем машинних агрегатів і середовища їхнього використання відповідно до сучасних умов. В результаті проведених експериментів отримано залежності коефіцієнта опору перекочування, зчеплення та буксування для колісних рушіїв, гусеничних на гумі та гусеничних на сталі в залежності від твердості та фону. Так, для енергетичних засобів із гумовою гусеницею функції цих величин залежно від твердості ґрунту в шарі 0-10 см будуть такі: f = -0,015Т2 + 0,169Т + 0,472, µ = -0,001Т3 + 0,015Т2 - 0,078Т + 0,204, δ =0,033 ехр(7,154р) + 0,792.

Отримані дані мають високу достовірність апроксимації і використовуються у роботі алгоритму керованої системи

Посилання

Мельник І. І., Зубко В. М., Довжик М. Я. Вирощування озимого ріпаку:шляхи підвищення ефективності використання комплексів машин. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус»», 2012, – 156 с.

Мельник І. І., Тивоненко І. Г., Фришев С. Г. Інженерний менеджмент. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2007, – 536 с.

Мельник І. І., Гречкосій В. Д., Марченко В. В. Оптимізація комплексів машин і структури машинного парку та планування технічного сервісу : навчальний посібник. – Київ: ВВЦ НАУ, 2004, – 151с.

Мельник И. И. Обоснование комплексов машин для растениеводства в рациональной структуре машинно-тракторного парка (на примере Лесостепи УССР) : автореф. дис. … к-та техн. Наук : 05.20.03 – технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве; Киев, 1986. 18 с.

Бондар С. М., Мельник І. І. Основні проблеми машиновикористання в сучасних технологіях обробітку ґрунту Полісся України. Науковий вісник НАУ. Вип. 33. 2000. – с.101-107.

Медведев В. В. Структура почвы (методы, генезис, классификация, эволюция, география, моніторинг, охрана). – Харков: Городская типография, 2008, – 406 с.

Медведев В. В., Лактионова Т. Н. Почвенно-технологическое районирование пахотных земель Украины. – Харьков: Изд. "13 типография", 2007, – 395 с.

Панов И. М., Ветохин В. И. Физические основы механики почв. –Киев: Феникс, 2008, – 266 с.

Пронин А. Ф. Удельное сопротивление плугов и научные основы, определяющие структуру парка почвообрабатывающих машин : автореф. дис. д-ра техн. Науавтореф : Москва, 1968. 36 с.

Козаченко О. В. Ресурсозбереження в сільськогосподарських агрегатах при виконанні технологічних операцій у рослинництві: автореф. дис. д-ра техн. наук : 05.05.11 машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва : Харків, 2006, 40 с.

Пастухов В. І. Обґрунтування оптимальних комплексів машинних агрегатів для механізації польових робіт : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук по спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва : Харків, 2006. 419 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-21

Номер

Розділ

Тракторобудування