АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ І ОПТИМІЗАЦІЯ ЧАСТОТИ ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО НАКЛАДНОГО ДАТЧИКА ВПРИСКА ПАЛИВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-6840.2021.2.01

Ключові слова:

автомобіль, трактор, дизель, система живлення, датчик, тиск, параметри, струм, частота, напруга

Анотація

Інформація про параметри подачі палива необхідна для оцінки експлуатаційних та екологічних показників роботи та стану дизеля автомобіля та трактора. Для отримання такої інформації потрібен спеціальний датчик, що має високу чутливість і не вбудовується в систему живлення. У роботі виконано аналітичний опис процесів у накладному електромагнітному датчику упорскування палива дизеля. За обраною електромагнітною схемою представлена схема заміщення. Для аналізованого перетворювача прийнято обґрунтовані припущення. Подано аналітичні залежності електричних та магнітних показників нелінійного ланцюга датчика. Визначено умови отримання максимальної чутливості датчика. Наведено алгоритм розрахунку магнітного ланцюга. Для вибраних конструктивних параметрів та робочого струму визначено оптимальну частоту та величину напруги живлення

Посилання

Сысоева С. Автомобильные датчики давления. Эволюция технологий для массового применения МАР/ВАР //Компоненты и технологии. 2008. – №8. – С. 10 – 18. Режим доступа: https://kit-e.ru/wp-content/uploads/2008_2_10.pdf

Фрайден Дж. Современные датчики: Справочник: Пер. с англ. – М.: Техносфера, 2005. – 592 с.

Бриндли К. Измерительные преобразователи: Справочное пособие: Пер. с англ. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 144 с.

Фонов В.В. Компоненты перспективных топливных систем аккумуляторного типа с электронным управлением для транспортных дизелей. – М., 2004. – 198 с.

Конрад Райф. Системы управления дизельными двигателями (в кратком изложении). Перевод с нем. ЧМП РИА «GMM-пресс». – М.: ООО Изд. «За рулем», 2013. – 232 с.

Конрад Райф. Современные системы впрыска топлива дизельных двигателей. Перевод с нем. ЧМП РИА «GMM-пресс». – М.: ООО Изд. «За рулем», 2013. – 176 с.

Шатров М.Г. Экспериментальное исследование гидродинамических эффектов в топливной аппаратуре Common Rail при многократном впрыскивании / М.Г. Шатров, Л.Н. Голубков, А.Ю. Дунин, П.В. Душкин // Журнал ААИ №2 (97) 2016. – С. 15-17.

MEMS in Automotive and Consumer Electronics. Frost & Sullivan, Pr. Venkatesh Sensors, Nov 1, 2007.

Single-Chip Pressure Sensor for the Automotive Market. Markle Jeffery G., Dunbar Michael L., Allen Henry V., Silicon Microstructures, Inc. Bornefeld R., Schreiber-Prillwitz W., Stöver Olaf, Elmos AG Sensors, Apr, 2004.

Parsons M. Design and Manufacture of Automotive Pressure Sensors. Maxim Integrated Products. Sensors, Apr, 2001.

Ляндербурский В.В., Тарасов А.И., Коломеец Д.А. Совершенствование датчиков давления топлива дизельных двигателей // Интернет журнал «Науковедение». – ИГУПИТ, 2013. №1. – С. 1-11.

Гапон А.И., Борисенко А.Н., Сергиенко Н.Е., Павлова Н.Н. Квазиоптимальная система управления автомобильным двигателем // Тези доповідей XXIV міжн. н.-практ. конф. У чотирьох частинах. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія,освіта, здоров’я: матеріали конференціїу 4-х ч.(2016 р. Харків) за ред. Сокола Є.І./ – Харків: НТУ «ХПІ», 2016.– Ч.2. – С. 50

Борисенко А.М., Борисенко Є.А., КондрашовC.І., Сергієнко М.Є., Павлова Н.М. Розробка алгоритму багатопараметричної системи діагностування дизеля на базі мікроконтролера // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжн. н.-практ. конф. MicroCAD-2020, 21-23 жовтня 2020 р.: у 5 ч. Ч. I. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ “ХПІ”. – С.183.

Устройство для определения угла опережения впрыска топлива в дизель: А.с. 1486620 СССР. МКИ F02M65/00, G01M15/00/ Борисенко А.Н., Зайончковский В.Н., Заславский Е.Г., Невяжский Г.Я. –

№ 4215075/25-06; Заявл. 28.01.87; Опубл. 15.06.89. Бюл. № 22. – 6с.

Устройство для измерения угла опережения подачи топлива: А.с. 1413474 СССР. МКИ G01M15/00/ Борисенко А.Н., Еникеев А.Ф., Золотых В.В., Михлин И.В. – №4070474/25-06; Заявл. 26.05.86; Опубл. 30.07.88. Бюл. № 28. – 5с.

Борисенко А.Н., Самсонов В.П., Еникеев А.Ф. и др. Разработка принципов и макетов устройств диагностики дизель-генератора. Отчет о НИР ГР № 81077615, инв. № 02850059838. – Харьков, 1989. – 68 с.

Устройство для измерения угла опережения впрыска топлива в дизель: А.с. 1260713 СССР. МКИ G01M15/00/ Борисенко А.Н., Соболь В.Н., Зайончковский В.Н., Заславский Е.Г., Еникеев А.Ф.,

Золотых В.В. – № 3854205; Заявл. 24.12.84; Опубл. 30.09.86. Бюл. №36.– 6с

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-21

Номер

Розділ

Автомобілебудування